kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2010/9552 E., 2010/20261 K.

GÖREVİN GEREKLERİNE AYKIRI DAVRANMA

KAMU ZARARI OLUŞTURMA

5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 13 ]

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; İstanbul Barosu avukatı olan sanığın adli bir soruşturma nedeniyle şüphelilerin istemi üzerine zorunlu müdafii olarak atanarak emniyetteki sorgu sırasında hazır bulunmasına karşın Cumhuriyet Savcılığındaki sorgu sırasında çağrıldığı halde yasal ve geçerli bir özrü olmaksızın hazır bulunmayarak yerine başka bir müdafii atanmasına yol açma biçimindeki görevin gereklerine aykırı davranma eyleminde, 5320 sayılı Yasanın 13/1.maddesi uyarınca kendisine müdafilik görevi nedeniyle mükerrer ödeme yapılıp yapılmadığı ve buna göre kamu zararı oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik soruşturma ve yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

 

Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA