kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/7532 E., 2007/12330 K.
 • ÇENÇ
 • HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATIŞ
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

   

 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 20 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, galerici olduğunu, davalıya ait aracı 3. şahıslara satmak için davalıdan satın aldığını, bedel olarak 6.500,00 YTL ödediğini, aracın çenc olduğu anlaşılınca kayıt malikine teslim edildiğini , bu nedenle ödediği bedel için başlattığı icra takibine itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptalini istemiştir.

  Davalı, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

  Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  Taraflar arasındaki ihtilaf trafikte kayıtlı aracın harici sözleşme ile satışından kaynaklanmaktadır. Davacı 6.4.2004 tarihli haricen düzenlenen oto satış sözleşmesi ile davalıdan aracı satın aldığı, aracın çenc olması nedeni ile kayıt malikine teslim edildiğinden ödediği bedelin tahsili için başlattığı icra takibine vaki itirazın iptali isteminde bulunmuştur. Davalı aracı kayıt malikine satıp parasını kayıt malikinden aldığını savunmuş ise de bu iddiasını ispatlayamadığı gibi taraflar arasındaki 6.4.2004 tarihli sözleşmenin aksini de ispatlayamamıştır. Taraflar arasında düzenlenen 6.4.2004 tarihli satış sözleşme, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 20/d madde ve fıkrası gereğince resmi şekilde yapılmadığından geçersizdir. Sözleşme geçersiz olduğu için taraflar aldıklarını haksız iktisap hükümleri uyarınca karşılıklı olarak aynı anda iade etmekle yükümlüdürler. Davacının, geçersiz satış sözleşmesi ile satın aldığı araç, kayıt malikine iade edildiğine göre davacı aracın satış bedeli olarak ödediği parayı satıcıdan sebepsiz zenginleşme kuralları gereğince isteyebilir. Mahkemece aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 23.10.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA