kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2006/3851 E., 2006/7259 K.
 • YAZILI DELİL BAŞLANGICI

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 292 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, davalıya 5000 Dolar borç verdiklerini, karşılığında davalıdan 13.4.2002 tarihli makbuz aldıklarını, alacaklarının tahsili için başlatmış oldukları icra takibine davalılar tarafından itiraz edildiğini ileri sürerek, itirazın iptaline, %40 inkar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemişlerdir.

  Davalı, davacılardan 5000 Dolar almadığını, dava konusu belgenin borç ikrarı niteliğinde olmadığını, imzanın da belgenin arkasında bulunduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, davacılar tarafından dayanılan belgenin ön yüzünde davalının imzası olmadığından yazılı delil niteliğinde bulunmadığı belirtilerek, davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektiri-ci nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davacıların dayandığı belgenin ön yüzünde, "5000 Dolar Gülşenlerden alınmıştır." sözleri yazılı olup, imza ise arka yüzündedir. Davacılar, yazı ve imzanın davalıya ait olduğunu ileri sürmüşlerse de davalı, davacı tarafından yöneltilen yemin üzerine, böyle bir kağıt yazmadığını, imza atıp atmadığını ise hatırlamadığını belirtmiştir. Belgenin ön yüzündeki yazı gerçekten davalıya ait ise, dava konusu belge, davalı aleyhine HUMK.nun 292 maddesi hükmüne göre yazılı delil başlangıcı sayılır. Ne var ki mahkemece bu konuda herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle öncelikle davalıdan, bu konuda açık bir beyanı bulunmadığından, dayanılan belgedeki yazıların kendisine ait olup olmadığı sorulmalı, inkar etmesi durumunda, konusunda uzman bilirkişi veya kurulundan dayanılan belgedeki yazlıların davalıya ait olup olmadığı konusunda rapor alınmalı, yazıların davalıya ait olduğu sonucuna varılması halinde, belge yazılı delil başlangıcı kabul edilerek tarafların tanık dahil gösterecekleri tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkemece belge üzerinde incelenle ve araştırma yapılmaksızın eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

  S o n u ç: 1. bent gereğince davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), peşin harcın istek halinde taraflara iadesine, 08.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA