kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2006/521 E., 2006/5446 K.
 • TAHKİM SÖZLEŞMESİ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 517 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dilekçesinin görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, C.L.Tur. tarafından düzenlenen 23-30 Kasım 2003 tarihleri arası Kızıldeniz Piramitler II Iskenderiye-Kahire ve Shara el Sherkh Şehirlerini kapsayan tura, bedelini ödeyerek katıldıklarını, ancak hizmetin ayıplı ifa edildiğini, turun son üç günü kendi imkanları ile başka yerde konakladıklarını, aynı zamanda olaydan büyük üzüntü duyduklarını ileri sürerek toplam 350.000.000 TL manevi ve tur bedeli 5215 Amerikan Dolarının tahsilini istemiştir.

  Davalı, taraflar arasındaki seyahat sözleşmesinin 19. maddesi uyarınca doğacak uyuşmazlıklarda Tursab Tahkim Kurulu ve usullerinin yetkili olduğunu, takibin haksız ve fahiş olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 19. maddesi uyarınca, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Tursab Tahkim Kurulunun yetkisi kabul edildiğinden, dava dilekçesinin yetki yönünden reddine ilişkin karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

  Dava Paket-tur sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, öncelikle halledilmesi gereken uyuşmazlık taraflar arasında geçerli bir tahkim sözleşmesinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. He-

  men belirtmek gerekir ki, kural bir uyuşmazlığın çözülmesi görevinin yetkili mahkemelere ait olmasıdır. Bunun dışında taraflar bir tahkim sözleşmesi yapmak veya yaptıkları bir sözleşmeye tahkim şartı koymak istediklerini, başka bir anlatımla sözleşmelerinden doğacak uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesini istediklerini tahkim sözleşmesinde veya tahkim şartında açık ve kesin olarak belirtmeleri gerekir. HUMK.nun 517.11 maddesi hükmü gereğince, yazılı şekil, tahkim sözleşmesi için geçerlilik şartıdır. Yazılı olmayan tahkim sözleşmesi geçersizdir. Davalının dayandığı paket-tur sözleşmesinde davacıların veya yetkili temsilcisinin imzası bulunmadığına göre geçerli bir tahkim sözleşmesinden söz etmek olanaksızdır. Böyle olunca mahkemece, işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacılar yararına (BOZULMASINA), 12.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA