kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2007/2047 E., 2007/6762 K.
 • İCRA İNKAR TAZMİNATI
 • İTİRAZIN İPTALİ

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, dava dışı 3. şahıstan harici satım sözleşmesi ile satın aldığı aracı, harici satım sözleşmesi ile davalıya sattığını, parasını almadığını, davalının parayı çalıştırma karşılığında her ay 500,00 YTL kar payı vermeyi taahhüt ettiği halde bu kar payını da ödemediğini, alacağın tahsili için yapılan icra takibine de itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptali ile %40 inkar tazminatına hükmedilmesini istemişlerdir.

  Davalı, aracın satım için kendisine bırakıldığını, aracı sattığını satış bedelinden 3.000,00 YTL'yi davacının borcu nedeni ile davacının aracı satın aldığı Bulut otomotive verdiğini, 7.000,00 YTL'yi de davacıya verdiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, Davanın kısmen kabulü ile takibin 333,33 YTLlik kısım üzerinden devamına, bu miktar üzerinden %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacı, harici satım sözleşmesi ile satın aldığı aracı , harici satım sözleşmesi ile davalıya sattığını, araç bedeli ile davalının taahhüt ettiği kar payını alamadığından bahisle başlattığı icra takibene vaki itirazın iptali için eldeki davayı açmıştır. Davacı davasında satım hukuki ilişkisine dayanmış, davalı ise davacıdan aldığı aracı sattığını, araç kaydının devrini sağladığını, satış bedelinden 3.000,00 YTL'yi davacının borcu nedeni ile davacının aracı satın aldığı Bulut Otomotive 7.000,00 YTL'yi de davacıya elden verdiğini savunmuştur. Davacı 3.000,00 YTL'nin borcu nedeni Bulut Otomotive verildiğini kabul ettiğine göre , davalının araç bedelinden 7.000,00 YTL'yi davacıya ödediğini yasal delillerle kanıtlaması gerekir. Davada tanık dinlenemez. Davacı delil listesinde yemin deliline dayanmış olduğu da gözetilmek suretiyle gerektiğinde yemin teklif etme hakkı hatırlatılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden tarafa iadesine, 15.5.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA