kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2006/15429 E., 2007/3550 K.
 • ISLAH TALEBİNİN ARTIRILMASI

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat İsmet ulaş geldi davalı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalı ile 17.6.1987 tarihinde evlenip, 30.7.1999 tarihinde Samsun 3.Asliye hukuk Mahkemesinin ilamı ile boşandıklarını,Almanya'da birlikte çalıştıkları dönemde Türkiye'den ev alınması için müşterek hesaptan kredi çektiklerini ,evin davalı adına alındığını, ev alımında davalıya ziynet eşyalarını ve babasından aldığı 6000 DM borç parayı da verdiğini, ancak davalının ziynet eşyalarını ve aldığı paraları iade etmediğini ileri sürerek davalıda kalan altın ve DM.nin tespitine değerlerinin faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı,davanın reddini savunmuş ,birleşen davasında,14.3.1995 tarihinde davacı ile Almanya'da birlikte çalıştıkları dönemde davacı adına F…

  … Escort marka araç alımı için müşterek kredi çekildiğini ve borcunu ödendiğini.ödediği 11.228 doların ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne,birleşen davanın 14000 YTL olarak kabulü ile ıslah tarihi olan 6.7.2006 tarihinden yasal faizi ile davacıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Davalının açtığı asıl dava dosya ile birleşen davada davalı Alman Bankalarından müşterek hesaptan 14.3.1995 tarihinde F…

  … Escort Cabrio araç için çekilen kredi borcunun kendisi tarafından ödendiğini, aracın davacı adına alındığını, ödeme belgesi bulunduğunu, bu paranın iadesi ya da mahsubu gerektiğini ileri sürerek, şimdilik otomobil için ödediği 11.228,61 DM' ın fiili ödeme günündeki TL karşılığı 1000 YTL nin faizi ile tahsilini istemiş, mahkemece 9.2.2004 tarihinde verilen birleşen davanın reddine dair kararın davalı tarafça temyizi sonucu Dairemizce hüküm;davalının bu davası ile ilgili delilleri toplanmak suretiyle sonucuna uygun bir karar verilmesi,gereğine değinilerek bozulmuş,bozmaya uyularak yapılan yargılama sırasında 16.6.2006 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda davalı 6.7.2006 tarihli ıslah dilekçesi vermiş, mahkemede bilirkişi raporu doğrultusunda birleşen davanın ıslah ile artırılan miktarına hükmetmiştir. Bozmaya uyularak birleşen dava ile ilgili toplanan delillerden F…

  … Escord Cabrio marka aracın davalı-birleşen davanın davacısının sağladığı kredi ile alındığı kanıtlanamamıştır. Böyle olunca birleşen davanın reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.Öte yandan Davalı birleşen davacı bozmadan sonra ıslah talebinde bulunmuş ise de 04.02.1948 tarih 1944/10 esas 1948/3 karar Tevhidi içtihat gereği bozmadan sonra ıslah ile talebin arttırılamayacağı ve esasen somut olayda davalının ispat edemediği birleşen davasının reddine hükmedilmesi gerekirken mahkemece yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 500 YTl. duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 14.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA