kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2008/13999 E., 2008/14939 K.
 • AYIPLI MAL
 • EKSİK İNCELEME
 • GARANTİ BELGESİ

   

 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 10 ]
 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 3 ]
 • 4077 S. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN [ Madde 4 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı, davalılardan Mobilium İletişim hizmetleri A.Ş. firmasından 16.4.2006 tarihinde satın aldığı cep telefonunun ayıplı olması nedeniyle ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini istemiştir.

  Davalı Nokia Komünikasyon A.Ş., dava konusu telefonun şirket tarafından ithal edilmediğini, başka yollarla yurda sokulan, ithalatçısı olmadığı telefondan sorumlu tutulamayacağını savunarak, davanın reddini dilemiş, diğer davalılar duruşmaya gelmemiştir.

  Mahkemece, davanın kabulüne ayıplı telefonun yenisi ile değiştirilmesine karar verilmiş; miktar itibariyle kesin olan hüküm, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin üçüncü fıkrasında “

  “imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10. maddesinin beşinci fıkrasına göre kredi veren”

  ” ayıplı maldan müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Aynı Kanunun 3. maddesi (j) bendinde “

  “ithalatçı : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi... ifade eder”

  ” şeklinde tanımlamıştır. Davalı Nokia Komünikasyon A.Ş., davaya konu telefonun üretimini, ithalini ve satışını firmalarının yapmadığını, Nokia tarafından ithal edilerek Türkiye’ye getirilen telefonların Garanti Belgelerinde Nokia Komünikasyon A.Ş. kaşesi ve yetkili imzasının yer aldığını, şirket tarafından ithal edilmediğinden garanti belgesi sunamadıklarını, husumetin firmalarına yöneltilemeyeceğini belirterek itirazda bulunmuş olup, davalının bu savunması üzerinde durulup, gerekli araştırma ve inceleme yapılmamıştır.

  Telekomünikasyon Kurumu’nun 26.1.2005 tarih ve 2005/37 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve 28 Nisan 2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Teknik Düzenlemelere göre; piyasaya arz edilecek GSM telefon cihazlarının ambalajları içerisinde ithalatçısı tarafından düzenlenmiş Garanti Belgesinin yanısıra, cihaz üreticisi tarafından düzenlenmiş Uluslararası veya bölgesel Garanti Belgesi de yer alacaktır. Öte yandan Yurtdışından ithal edilen cep telefonlarına ait ithalatçı bilgileri Telekomünikasyon Kurumu tarafından kayıt altına alınmaktadır. Kanunen Telekomünikasyon Kurumu tarafından tutulan bu kayıtlardan, dava konusu telefonun ithalat bilgilerinin, telefonun Garanti Belgelerinde Nokia Komünikasyon A.Ş. kaşesi ve yetkili imzası yer alan ilgili kayıtların istendiğine dair dosyada bir bilgi ve belge olmadığı anlaşılmıştır. Öyle olunca, az yukarıda açıklanan yasa maddeleri ve Teknik Düzenlemeler de birlikte değerlendirildiğinde mahkemece, iş bu talep ve savunma yönünden taraf delilleri toplanıp, incelenmek ve davalıların sorumluluk yüklenmesine sebep olan sıfatlarının herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde verilen kararda açıkça gösterilmek suretiyle, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesis etmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HUMK’nun 427/6. maddesine dayalı olarak talep ettiği kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 17.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA