kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2008/10773 E., 2008/12189 K.
 • KUSUR İNDİRİMİ
 • TAZMİNAT

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 184 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 217 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  K A R A R

  Davacılar, davalıların inşa ettikleri 1257 ada ve 1 parselde kain 24 nolu daireyi kendilerinden satın aldıklarını,17 ağustos 1999 depreminde dairelerinin yıkıldığını, , zararlarından davalıların sorumlu olduklarını ileri sürerek dairenin yıkılması nedeniyle 10 .000,00 ytl,içerisindeki zarar gören eşyalar nedeniyle de 9.000.00 ytl tazminatın müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

  Davalılar, veli göçer arsa ofisi koll.şirketi (veli göçer-ismet kösebalaban) ile veli göçer arsa ofisi villa inşaat taah.tur.ltd.şti. davanın reddini dilemiş, diğer davalılar duruşmalara katılmadıkları gibi cevapta vermemişlerdir.

  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davalılar veli göçer arsa ofisi koll.şirketi (C.. G.... -Z.... C..... ortaklığı) 'nın meydana gelen zarardan kusurları oranında sorumlu bulundukları gerekçe gösterilmek suretiyle daire bedeli olarak 2.544.20 ytl,zarar gören eşyalar nedeniyle de 225 ytl tazminatın 17.08.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline, diğer davalılar hakkındaki davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  1-dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle 2008/10773-12189 yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre,davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2-Davacı,davalı V... G.... Arsa Ofisi koll.Şirketi (C.. G.... -Z.... C..... ortaklığı) tarafından inşa edilen konutu yine aynı ortaklıktan satın almıştır - Mahkemece, davada kusur incelemesi yapılarak müteahit firmanın %50,dava dışı belediyenin %15,Statik Mühendisinin %10,TUS görevlisinin %15,deprem şiddetinin %10 oranında sorumlu olduğuna ilişkin kusur veren bilirkişi raporuna göre kusur indirimi yapılmak suretiyle hüküm kurulmuş ise de, olayda davacı alıcı yönünden kusur sorumluluğuna göre hüküm kurulması imkanı yoktur. Zira kusurlu görülen davalı, davacıya karşı satıcının ayıba karşı tekeffülü hükümlerine göre zararın tamamından müteselsilen sorumludur. (BK. 217 maddesi delaletiyle B.K'nun 184. md) Davalı Müteahit-satıcı binanın tekniğine uygun olmayan şekilde eksik ve kusurlu yapılmasından dolayı depremde yıkılması nedeniyle oluşan davacı zararının tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu halde, mahkemece, davalı müteahit -satıcının kusur oranı nispetinde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

  SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle kararın davacılar yararına BOZULMASINA, 21.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA