kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

14. Hukuk Dairesi 2010/14758 E., 2010/16430 K.
 • GÖREV
 • MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 1 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 2 ]
 • 1219 S. TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA ... [ Madde 71 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, dişlerine ortodontik tedavi yaptırmak üzere davalıya muayene olduğunu, davalıya tedavi ücretini ödemesine rağmen davalı tarafından yapılan tedavinin başarısızlıkla sonuçlandığını, yeniden tedavisini yaptırabilmek için 4.000.00 TL harcaması gerektiğini bu nedenlerle 4.000.00 TL maddi 16.000.00 TL manevi olmak üzere 20,000.00 TL tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini İstemiştir.

  Davalı, davanın reddini dilemiştir.

  Mahkemece, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanunun 71. maddesi uyarınca diş hekimi ile hastası arasındaki tedavi giderlerinden kaynaklanan ihtilafları çözümleme görevi dava değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile dava dilekçesinin görev yönünden reddine, yasal süresi içinde başvurulduğu takdirde dosyanın görevli Antalya Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

  Davacı, diş hekimi (ortodondist) olan davalıya yaptırdığı diş tedavisi ücretini ödemesine rağmen tedavinin başarısız olması nedeni ile yeniden yaptıracağı tedavi nedeni İle oluşacak maddi ve manevi zararının tazmini istemi ile bu davayı açmıştır. Mahkemece, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanunun 71. maddesi gereğince diş hekimi ile hastası arasındaki tedavi giderlerinden kaynaklanan davalarda Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir. Eldeki dava, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanunun 71. maddesinde belirtilen diş hekimi ile hastası arasındaki tedavi ücretinden kaynaklanan dava değil, tedavinin başarısız olduğu iddiası ile yeniden yaptırılacak tedavi nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararın giderilmesi talepli bir davadır. HUMK'nun 1. ve 2. maddelerine göre; konusu para olan davalarda görevli mahkeme ihtilaflı olan alacağın miktarına göre belirlenir. Görev sınırının tespitinde faiz, icra tazminatı ve yargılama giderleri hesaba katılmaz. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri esas alınır. Davacı 4.000.00 TL maddi ve 16.000.00 TL manevi olmak üzere toplam 20.000.00 TL tazminat talep ettiğine göre davaya bakmak görevi HUMK'nun 1. ve 2. maddeleri gereğince Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 07.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA