kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

14. Hukuk Dairesi 2010/11775 E., 2010/13029 K.
 • TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 149 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 154 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 24.03.2009 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26.01.2010 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekte, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

  Dava, 13.06.2001 ve 18.10.2001 tarihli biçimine uygun düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

  Davalı, sözleşmenin şarta bağlı olarak düzenlendiğini, sözleşmedeki şartın henüz tahakkuk etmediğini, açılan davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, dava kabul edilmiştir.

  Hükmü, davalı temyiz etmiştir.

  Davada dayanılan 18.10.2001 tarihli sözleşmenin 2. sayfasında aynen "inşaatın tamamlanıp tapuların tarafıma verilmesine müteakip ben de alıcısına inşaatın tamamlanmasından sonra dilediği bir tarihte ... resmi ferağı vereceğimi" sözleri bulunmaktadır. Görülüyor ki akit, meşkuk bir hadisenin tahakkukuna talik edilmiş bulunmaktadır. Gerçekten, Borçlar Kanunu'nun 149. maddesi uyarınca, bir akdin mevzuunu teşkil eden borcun mevcudiyeti meşkuk bir hadisenin tahakkukuna talik edilmiş ise o akit, şarta bağlı olarak yapılmış sözleşme olarak kabul edilir ve akit ancak şartın tahakkuku anından

  itibaren hüküm ifade eder. Fakat, aynı Yasa'nın 154. maddesine göre de, şartın tahakkukuna iki taraftan biri iyiniyet kuralına aykırı şekilde mani olmakta ise, o şart tahakkuk etmiş kabul edilir.

  Mahkemece, yukarıda değinilen yasa kuralları üzerinde durulmamış, sözleşmede kararlaşönlan şartın gerçekleşip gerçekleşmediği taraflardan bilgi alınarak ve gösterirlerse delilleri toplanılarak araştırılmamıştır.

  Eksik inceleme ve araştırmaya dayalı karar açıklanan nedenle bozulmalıdır.

  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), peşin yatırılan harcın istek hafinde yatırana iadesine, 29.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA