kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2010/993 E., 2010/5138 K.
 • GÖREV
 • MENFİ TESPİT DAVASI
 • TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacı, davalı A... A.Ş.'den 25.05.2006 tarihli sözleşme ile konut satın alıp, tapusunun adına devredildiğini, satış bedelinin 120.000 TL'lik kısmını banka kredisi ile ödediğini, 10.000 TL'lik bakiye kısım için 26.01.2007 tanzim, 20.02.2007 vadeli 10.000 TL'lik teminat bonosu verdiğini, ancak davalı satıcının konutların inşaatını yarım bıraktığını, davalının teminat bonosu icraya koymaya çalıştığını belirterek davalı şirkete 10.000 YTL borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

  Davalı A... A.Ş. davaya cevap vermemiş, yargılama aşamasında iflasa karar verilmesi üzerine ikinci alacaklılar toplantısında iflas idaresince geçilen iflas idare memuru dava konusu senedin masaya intikal etmediğini açıklamıştır.

  Mahkemece davalı A... A.Ş.'nin iflas edip ikinci alacaklılar toplantısının yapıldığı, davacı alacağının sıra cetveline nasıl kaydedileceği konusunda ya-

  kada açıklık bulunmadığı, ancak İİK'nın 235. maddesi kapsamında kalan uyuşmazlık mutlak ticari dava niteliğinde olduğundan davaya bakması Asliye (Ticaret Mahkemesi görevi içinde kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı ve-rilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

  Davacının davalı A... A.Ş/den konut satın alıp tapu kaydının davacı adına devredildiği, yargılama aşamasında davalı şirketin iflas edip ikinci alacaklılar toplantısının yapıldığı, davacının borçlu olduğu senedin iflas idaresi kayıtlarında bulunmadığı dosya içeriğinden anlaşılmıştır.

  Somut olayda davacı, müflisin alacaklı olduğu bir senette müflise karşı borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasını açmıştır. Müflise karşı pçılan menfi tespit davasında müflisi İİK'nın 229. maddesi gereğince iflas İdaresi temsil eder. Ancak bu nitelikteki dava, sıra cetveline kayıt kabul davası niteliğinde değildir. Bu nedenle temel ilişkideki uyuşmazlığın niteliğine göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir. Davaya konu bononun konut satışı için verildiği gözetildiğinde, davaya bakmak Tüketici Mahkemesinin görevi içinde kalır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya pykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonuç: Davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 14.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA