kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2009/15538 E., 2010/6 K.
 • MASARİFİ MUHAKEME
 • TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 417 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 423 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 427 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki Keçiören Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda davanın kabulüne, yargılama giderlerinin takdiren davacı üzerinde bırakılmasına dair, müddeabihin miktarı itibariyle kesin olarak verilen kararın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, davalının 28/11/2007 tarihinde 359537015946914 imei numaralı cep telefonunu firmalarından satın aldığını, telefonun klonlandığı için Telekomünikasyon Kurumu tarafından konuşmaya kapatıldığı gerekçesiyle satış bedelinin iadesi için başvurduğu Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 15/12/2008 tarih ve 1067 sayılı kararıyla satış bedelinin iadesine karar verdiğini oysa, davalıya ayıplı mal satmadıklarını belirterek, Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini istemiştir.

  Davalı, davacıdan satın aldığı telefonun klonlu olduğuna dair uyarı mesajı geldiğini, daha sonra bu mesajın yanlışlıkla gönderildiğinin anlaşıldığını, kendisinin kusurlu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, davalı tarafın, davacıdan 28/11/2007 tarihinde 359537015946914 imei numaralı cep telefonunu satın aldığı, davalının bir yılı aşkın süre cihazı kullandıktan sonra cihazın klonlandığı gerekçesiyle yanlışlıkla haberleşmeye kapatıldığı, 28/12/2008 tarihinde bu yanlışlığın anlaşılması üzerine tekrar beyaz listeye alındığı, cihazda hukuken ve fiilen yararlanmada bir engelin bulunmadığı, bu durumda Keçiören T.S.H.H. nin 312.71 YTL + %18 KDV. nin satıcı firma tarafından tüketiciye iadesine dair verdiği kararın hukuki duruma uygun düşmediği için 15/12/2008 tarih ve 1067 sayılı kararın iptaline, ancak davalının bu yanılgılı durumdan sorumlu tutulmayacağı için yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına, müddeabihin miktarı itibariyle kesin olarak karar verilmiş, hüküm Yargıtay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

  Davacının, davalıya satıp teslim ettiği cep telefonunda hukuken ve fiilen yararlanmaya engel bir hal olmadığı davalıya ayıplı mal satılmadığı, cep telefonunun klonlandığı gerekçesiyle dava dışı kurumca yanlışlıkla haberleşmeye kapatıldığı, dosya içeriğinden anlaşıldığı gibi bu hususlar mahkemenin de kabulündedir.

  Davacı, ayıplı mal satışı söz konusu olmadığı halde cep telefonunun bedelinin iadesine karar veren Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemekte haklıdır. Bu konuda davacının herhangi bir kusuru bulunmamaktadır.

  Bu durumda HUMK. nun 417-423 maddeleri gereğince yargılama giderlerinin ve kendisini vekille temsil ettiren davacı için vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK. 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 7/1/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA