kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

13. Hukuk Dairesi 2010/994 E., 2010/5214 K.
 • GÖREV
 • İFLAS MASASI
 • KAYIT KABUL DAVASI
 • SIRA CETVELİNE İTİRAZ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 235 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasındaki tapu iptali tescil ve tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava dilekçesinin görev yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  Davacılar, davalı A... İnşaat A.Ş.'den 18.12.2006 tarihli sözleşme ile konut satın aldığını, konut bedeli olarak 109.000.00 YTL ödediğini, ancak, davalının konut yapıp teslim etmediğini belirterek konutun adına tesciline, eksik yapılan işlerin bedelinin tahsilini, bu mümkün olmazsa 109.000.00 YTL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davacı, 08.05.2009 tarihli celsede alacağın iflas masasına kaydının yapıldığını bildirmiştir.

  Davalı A... A.Ş. davaya cevap vermemiş, yargılama aşamasında iflasına karar verilmesi üzerine, ikinci alacaklılar toplantısında iflas idaresince seçilen iflas idare memuru, davacı alacağının 3.100 TL'sinin nizalı alacak olarak 49. sıraya kaydının yapıldığını bildirmiştir. 12.06.2009 tarihli cevabi yazıda ise, 112.000.00 TL'nin alacak olarak kaydının yapıldığı bildirilmiştir.

  Mahkemece, davalının dava açıldıktan sonra iflas ettiği, davanın kayıt kabul davasına dönüştüğü ve ticaret mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

  Davacıların, davalıdan konut satın alıp, tapu kaydının devredildiği, ancak konutların bitirilip teslim edilmediği, yargılama aşamasında satıcı (davalı) şirketin iflasının karar verilip 2. alacaklılar toplantısının yapıldığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

  Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere İİK'nın 235. maddesi gereğince sıra cetveline itiraz davaları Ticaret Mahkemesinin görevi içine girmekte ise de, dava açıldığı tarih itibariyle, davalı iflas etmemiştir. Davacının açtığı alacak davası yasa gereği masaya kayıt kabule dönüşen bir dava haline gelmiştir. Bu davada masayı iflas idaresi temsil eder. Bu durumda davacı alacağının masaya kayıt ve kabul edilip edilmediği araştırılarak şayet masaya kayıt talebi reddedilmişse ve ayrıca kayıt kabul davası açılmamışsa davanın iflas masasına, kayıt ve kabulü davası olarak devam edilmesi, şayet masaya kayıt edilmişse davanın konusuz kaldığı değerlendirilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar ittihazı usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

  Sonu ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı lehine (BOZULMASINA), 16.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   
   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   
   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA