kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/13936 E., 2009/22042 K.
 • KONUT TESLİMİ
 • KONUT TESLİMLERİNDE KDV

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki hazine vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  16.03.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak izleyen gün yürürlüğe giren 13.3.2009 tarih ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 1.maddesi uyarınca; "15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir."

  29.03.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak izleyen gün yürürlüğe giren 25.3.2009 tarih ve 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın 1.maddesi uyarınca ise;

  "30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri ile ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir."

  Somut olayda 10.04.2009 tarihli ihalede satışı yapılan 135 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına göre tarla vasfında olup, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ile getirilen KDV indiriminden faydalanma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle icra müdürlüğünce %18 oranında KDV alınmasına karar verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

  SONUÇ: Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10/11/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA