kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/11409 E., 2009/20607 K.
 • MAHCUZ MALLARI MUHAFAZA TEDBİRLERİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 89 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Alacaklı E…

  … K…

  … tarafından başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine alacaklı tarafından borçlulardan B…

  … Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.'nin 3. şahıslardaki alacakları için T.İ…

  …Bankası A.Ş'nin Levent Şubesine 1. haciz ihbarnamesi gönderildiği, bankaca verilen cevapta, takip borçlusu B…

  … Gıda Satış Dağıtım Pazarlama A.Ş.'nin şube nezdinde 144.610,13 YTL bakiyeli hesabı bulunduğu, anılan hesap üzerinde İ…

  …. 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2008/281 Değişik iş sayılı dosyasından sonra gelmek üzere haczin işlendiği bildirilmiştir.

  Şikayetçi bankanın ilgili hesabında bulunan para, İ…

  …. 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.02.2008 tarih ve 2008/281 Değişik iş sayılı tevdi mahalli tayini kararı sonucu yatan paradır. Söz konusu hesaptaki paranın aidiyeti nizalı olup, paranın dosya borçlusuna ait olduğuna ilişkin kararda bir hüküm mevcut değildir. Zira söz konusu tevdi mahalli kararında bu paranın karar borçlusu olan Y…

  … Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 01/01/2007 başlangıç tarihli sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tediyesine ilişkin olduğunun belirtildiği ve kararda alacaklı olarak takip borçlusu B…

  …. Gıda Satış Dağ.Paz.Üret.Nak.Tic. ve San.A.Ş.'nin yanı sıra T…

  …. Tic. ve San. A.Ş.'nin de alacaklı olarak gösterildiği görülmüştür.Bu durumda söz konusu hesaptaki paranın hangi şirkete ait olduğu bu aşamada henüz belli değildir. Ayrıca daha sonra tevdi mahalli kararını veren mahkeme, hak sahibinin ihtilaflı alacak olarak kayıt edilmesi gerektiğini 25/07/2008 tarihli kararı ile T.İ…

  … Bankasına bildirmiştir. Bu durumda ihtilaflı olan bu hesaptaki paraya ilişkin olarak haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği gibi, paranın icra dosyasına yatırılması için icra müdürlüğünce anılan şikayetçi bankaya talimat verilmesi de yasaya uygun değildir.

  Diğer yandan İİK'nun 89. maddesinde belirtilen prosedür tamamlanmadan, yani 2. ve 3. haciz ihbarnameleri gönderilmeden paranın gönderilmesi de istenemez.

  Mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi doğru değildir.

  SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22/10/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA