kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/10567 E., 2009/18855 K.
 • EMEKLİ MAAŞINA HACİZ
 • KESİNTİNİN İADESİ

   

 • 5510 S. SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU [ Madde 93 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

  Alacaklının borçlu hakkında başlattığı takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı emekli maaşına haciz konulduğu görülmüştür. Şikayet tarihi itibariyle uygulanması gereken 5510 sayılı yasanın 93.maddesindeki istisnalara girmeyen takip konusu alacak nedeniyle emekli aylığı üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş anılan yasa maddesine aykırı olarak uygulanan haczin kaldırılması ile yetinilmesi gerekir. O halde, hükmedildiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacağı tartışmasız olan haczedilmezlik şikayetinin kabulünden önce kesilen ve genel yargılama ile istenilebilecek kesintilerin iadesine de karar verilmesi doğru değildir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 13.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA