kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/25008 E., 2009/5590 K.
 • ÇEKİN UNSURLARI
 • ÇEKLERİN KEŞİDESİ VE ŞEKLİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 692 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 693 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  T.T.K.nun 692/5. maddesi gereğince çekin kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için "keşide yeri" unsurunu ihtiva etmesi gereklidir. TTK.nun 693/son maddesine göre de keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin adı ve soyadının yanında yazılı olan yerde keşide edilmiş sayılır. Somut olayda takip dayanağı çekin sol üst köşesinde borçlu keşideci M…

  …. D…

  ….'in ismi yazılı olup sol alt köşe de keşidecinin vegi kimlik nosu ile Ceylanpınar/Urfa adresi yazılıdır. O halde, mahkemece TTK.nun 693/son maddesi uyarınca çekin keşide yerinin keşidecinin adı altında yazılı olan "Ceylanpınar" olduğu kabul edilerek şikayetin reddi ile diğer itirazlarının incelenmesi gerekirken takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedeNlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA