kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/23734 E., 2009/4626 K.
 • TEBLİGAT

   

 • 7201 S. TEBLİGAT KANUNU [ Madde 35 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 21 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  İİK'nın 21/2. maddesi; "ilamda ve 38. maddeye göre ilam hükmünde sayılan belgelerle ipotek senedinde yazılı olan adresi değiştiren alacaklı veya borçlu; keyfiyeti birbirlerine noter vasıtasıyla bildirmiş olmadıkça, tebligat aynı adrese yapılır ve bu adreste bulunmadığı takdirde Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi uygulanır." hükmünü içermektedir.

  Somut olayda; borçluya takip dayanağı ilamdaki adresi olan "K... Mah. 1090. Sok. No: 15 A..." adresine çıkarılan icra emri tebligatı bila ikmal iade dönünce, alacaklı vekilinin talebiyle adres araştırması yapılmış, sonuç alınamamıştır.

  Bu durumda, alacaklı vekilinin İcra Müdürlüğü'nden (ilamdaki adrese) Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebligat yapılması isteminde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenle İcra Müdürlüğü'nün, alacaklının isteminin reddi kararı yerinde bulunmadığından, mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde karar verilmesi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA