kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/18523 E., 2009/26590 K.
 • TAŞINIR TESLİMİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 24 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Giresun 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.10.2007 tarih ve 2006/226 esas, 2007/465 karar sayılı ilamı ile 60 KC 560 plakalı Volkswagen Caddy kombi 1.9 TDİ 105 HP marka 2004 model ayıplı otomobilin bedelsiz olarak ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

  İİK.nun 24.maddesi taşınır teslimine ilişkin olup, 24/4.madde hükmü taşınırın borçlu yedinde olmaması halini düzenlemektedir. Buna göre taşınır borçlu yedinde bulunmazsa ve taşınır malın değeri ilamda yazılı değilse veya çekişmeli ise icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. İİK.nun 24/5. madde hükmü ise hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

  Somut olayda takibe konu ilamın hüküm bölümünde "ayıplı otonun ayıpsız misli ile değiştirilmesi, aynen ifa mümkün değil ise, İİK.nun 24.maddesine göre işlem yapılması öngörülmüştür.

  Borçlu vekili 15.12.2008 tarihli dilekçe ile ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK. nun 24.maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre, icra müdürünce aynen ifa mümkün olmadığından anılan madde hükmü uyarınca aracın değerinin belirlenmesi gerekirken talebin reddi doğru değildir.

  O halde mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünce İİK.nun 24.maddesi doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmesi yerine yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA