kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/16751 E., 2009/25533 K.
 • BOZMAYA UYMA VEYA DİRENME
 • KÖTÜNİYETLE TEMYİZ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 434 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 442 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 10.02.2009 tarih, 21932-2267 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  HUMK'nun 442/a-son fıkrasında "Tebliğ ve bildirme giderleri temyiz dilekçesiyle birlikte temyiz isteğinde bulunandan peşin olarak alınır. Bu gider de temyiz için gerekli giderlerden olup, ödenmemesi halinde 434.madde hükmü uygulanır." hükmü yer almaktadır.

  Anılan hüküm nedeniyle karar düzeltme isteminde bulunana muhtıra çıkarılıp 7 günlük kesin süre verilmesine rağmen, "HUMK'nun 434/3.maddesi" gereği yerine getirilmediği için karar düzeltme dilekçesinin reddi gerekir.

  Ancak istek Dairemizin kararına karşı olduğundan, yerel mahkemenin bu konuda yetkisi bulunmadığı gözetilip, mahkemenin 29.04.2009 tarih 2008/444 E, 2008/663 Karar sayılı borçlu vekilinin karar düzeltme talebinden vazgeçmiş sayılmasına ilişkin kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verildikten sonra, borçlu vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesine geçildi;

  Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlu vekilinin karar düzeltme dilekçesinin HUMK'nun 442/a-son maddesi gereğince (REDDİNE), 17.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA