kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/16634 E., 2009/25197 K.
 • ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 179 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Kollektif şirketin borçlarından dolayı birinci derecede şirket sorumludur. Ortaklara müracaat ancak TTK.nun 179. maddesinde yazılı şartların tahakkuku halinde mümkündür. Bu halde şerikler hakkında usulüne uygun takip talebinde bulunularak, ödeme emri tebliğ ettirilmesi lazımdır. Böyle bir takip yapılmadıkça şirketin borcundan dolayı şeriklerin malları haczedilemez. Şikayetçi hakkında alınan bir ihtiyati haciz kararı bulunmadığından TTK.nun 179/2 maddesi hükmü olayda uygulanamaz.

  Somut olayda, şikayetçi hakkında yapılan bir takip bulunmadığından, yukarıda yazılı ilkeler uyarınca şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA