kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/29914 E., 2010/12046 K.
 • FAİZİN HESAPLANMASI
 • TEMERRÜT FAİZİ

   

 • 3095 S. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN [ Madde 1 ]
 • 3095 S. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN [ Madde 4 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Takip dayanağı iş mahkemesi ilamında, bakım tazminatı alacağının hakediş tarihinden itibaren en yüksek işletme kredisi faizi ile birlikte tahsiline hükmedilmiştir. Bu durumda tarafların bildirdiği işletme kredisi veren tüm bankalardan fiilen uygulanan en yüksek işletme kredisi faiz oranları belirlenerek, geciktirilen süreye ilişkin temerrüt faizi hesabı, Dairemizin Dokuzuncu Hukuk Dairesi içtihatları ile paralellik arzetmesi yönünden yeniden oluşturulan içtihadı gereği birer yıllık dönemler itibariyle yapılmalıdır. Bunun için ilamda belirlenen hakkın başlangıç tarihi belirlenerek birer yıllık devreler tespit edilmeli ve bu devrelerde işletme kredisi faizini fiilen uygulayan bankaların faiz oranları esas alınarak geçmiş günler faizi belirlenmelidir. Bu ilkelere aykırı şekilde, faiz oranlarının değiştiği tarihler esas alınarak ve alacaklının bildirdiği H... Bankasından dönem dönem fiilen uygulanan faiz oranları tespit edilmeden düzenlenen bilirkişi raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir.

  S o n u ç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA