kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/1987 E., 2009/9698 K.
 • GÖREVLİ MAHKEME
 • ŞİKAYET
 • TEDBİR KARARININ İNFAZI

   

 • 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 76 ]
 • 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 7 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  (Bakırköy Fikir ve Sınai Haklar Mahkemesi)'nce 20.10.2008 tarih ve 2008/149 E. sayılı ara kararı ile 556 sayılı KHK'nın 76 ve 7. maddeleri uyarınca F... P... Tekstil Ör. A.Ş.'nin WF... P..." ibaresindeki "P..." veya "F... P..." şeklindeki ibareleri içeren tabela, reklam, kartvizit, tanıtma vasıtaları ve ürünlerin üzerinden WP..." ibaresinin tedbiren silinmesine, silinmesi mümkün olmadığı takdirde tedbiren toplatılmasına, bunların saklanmasına karar verilmiş ve bu kararın infazı için İcra Müdürlüğü'nün görevlendirildiği görülmüştür. Söz konusu karar, infaz için Bakırköy Onikinci İcra Müdürlüğü'ne tevdi edilmiş, tedbirde belirtilen mallar Büyükçekmece adresinde bulunduğundan tedbir kararının yerine getirilmesi için Büyükçekmece İkinci İcra Müdürlüğü'ne yazılan talimat uyarınca müdürlükçe infazın yapıldığı 11.11.2008 tarihli ikinci talimat gereğinin de yerine getirildiği, ancak 13.11.2008 tarihli ek talimatı uyarınca verilen 14.11.2008 tarihli kararla birlikte 13.11.2008 tarihli işlemin şikayet konusu yapıldığı tespit edilmiştir.

  Görüldüğü gibi talimatın dayanağı olan Bakırköy Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinin kararı tedbir niteliğinde olup, icra memuru, infaz memuru sıfatıyla tedbirin yerine getirilmesi için görevlendirilmiştir. Bu durumda yapılan işlemlere karşı şikayetin incelenmesinde icra mahkemesi hakimi görevli olmayıp, tedbir kararını veren mahkeme görevlidir. Mahkemece şikayetin bu görev nedeni ile reddine karar vermek gerekirken, işin esasının incelenmesi isabetsizdir.

  Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA