kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/2096 E., 2009/9578 K.
 • ALACAĞIN LİKİT OLMASI
 • YENİ TÜRK LİRASI

   

 • 5083 S. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKK... [ Madde 2 ]
 • 5083 S. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKK... [ Madde 3 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkındaki Kanun'un Türk Urası'na Yapılan Atıfta Değişiklik başlıklı 3. maddesi; "kanunlarda ve diğer mevzuatla idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında Türk Lirası'na veya Lira'ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası'na yapılmış sayılır" hükmünü içermektedir.

  Somut olayda, takibe konu bononun tanzim tarihi 22.11.2005 olup, bu tarihte yürürlükte olan paranın YTL olduğu ve bu hali ile takibe konu bonodaki 12.000 kaydının YTL olarak anlaşılması gerekir. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına yol açacağından, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne dair hüküm kurulması isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA