kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/26613 E., 2010/7752 K.
 • MUAMELEYİ ŞİKAYET

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 143 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 283 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraf vekilleri tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Aciz belgesine dayanarak iptal davası açan ve kazanan alacaklının, iptal davası konusu malın haciz ve satışını isteyebilmesi için (İİK.nun 283/1.maddesi), yeni bir takip yapmasına ve aynı Kanunun 143/3.maddesindeki bir yıllık süreye uymasına gerek yoktur. Alacaklı, bu bir yıllık süreyle bağlı olmaksızın (yeni bir takip yapmasına ve borçluya yeni bir ödeme emri göndertmesine gerek olmadan) iptal davası sonucunda elde ettiği ilamı icra dairesine vererek, aynı takip dosyası üzerinden malın haczini ve satışını isteyebilir. (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2004 baskı, sf:636)

  O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının reddine, 01/04/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA