kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/22326 E., 2010/4360 K.
 • GÖREV
 • ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİ
 • ŞİKAYET
 • TEDBİR KARARININ İNFAZI

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 108 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Şikayetçi baba, Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/43 ara kararı ile infaza konan şahsi münasebet tesisi işlemini şikayet etmiştir. Ara kararının uygulanması ile ilgili olarak İcra Müdürlüğü'nün infaz memuru olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararının uygulanması icra takip işlemi sayılmayacağından, tedbir kararının uygulanmasından kaynaklanan şikayetleri inceleme görevi kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. İcra müdürünün görevi tedbir kararının infazından ibaret olup, HUMK'nın 108. maddesi gereğince, borçlu tarafından, tedbirin uygulanmasına yönelik şikayetin Bozkır Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılması gerekmektedir. Bu durumda icra mahkemesince re'sen görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA