kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/21387 E., 2011/1852 K.
 • GENEL HACİZ YOLU

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 68 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Alacaklı vekili tarafından başlatılan, genel haciz yoluyla takibe karşı, borçlunun, süresinde, borcu bulunmadığını belirtmek suretiyle itiraz ettiği, alacaklı vekilinin de itirazın kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmaktadır.

  Alacaklının takibe dayanak yaptığı ve takip talebine eklediği ihtarnamede, açık hesap bakiye borcunun ödenmesini talep ettiği, alacağın, İİK.nun 68.maddesinde belirtilen nitelikteki bir belgeye dayanmadığı görülmektedir. Bu durumda alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaç olup, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin açıklanan nedenlerle reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24/02/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA