kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/10123 E., 2006/13690 K.
 • MEKANİK ARIZA
 • SİGORTA

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 1263 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Beyoğlu Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi)'nce verilen 08.06.2005 tarih ve 2004/262-2005/210 sayılı kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan sonra, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkiline ait kamyon ve dorsesinin davalı şirkete müşterek sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, sigortalı kamyonun kumu boşaltma için kum havuzuna yaklaştırdığını ve aracın damperi kaldırdığını, kalkan damperin çekicinin üstüne düşmesi sonucu hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, hasar bedelinin davalı tarafından Ödenmediğini ileri sürerek, ıslah dilekçesi ile birlikte 19.200.000.000 TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, dava konusu hasarın, aracın mekanik aksamının işlevini yerine getirmemesinden kaynaklandığını ve harici bir tesir olmaksızın ve mekanik arızadan kaynaklanan hasarın sigorta teminatı dışında olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, dava konusu hasarın kamyon damperinin tekrar araç üzerine düşmesi sonucu meydana geldiği, damperin düşme nedeninin de damperi kaldıran teleskopun işlevini yerine getirmemiş olması olduğu, teleskopun işlevini yerine getirmemesinin harici etki ile olduğunun davacı tarafça ispatlanamadığı, aksine bilirkişi ek raporu içeriğinden hasarın, mekanik arızadan kaynaklandığı kanaati oluştuğu ve hasarın sigorta kapsamında olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

  Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 21.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA