kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/9148 E., 2006/9983 K.
 • KUSUR
 • TAZMİNAT

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi'nce verilen 26.05.2006 tarih ve 2005/177 - 2006/136 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkillerinin oğlu olan Ş.M.ile birlikte 24.06.2000 tarihinde İtalya'nın Birindisi Limanı'ndan kalkan donatanı ve taşıyanı davalı olan feribota Türkiyede'ki Çeşme Limanına gelmek üzere bindiklerini, Şenol'un iş kazası sonucu bedensel özürlü kaldığı için tekerlekli sandalye yardımı ile gezebildiğini, 26.06.2000 günü saat 04.00 sıralarında Şenol'un yatağının boş olduğunun fark edildiğini, daha sonra iki kat yukarıda geminin güvertesinde boş olan tekerlekli sandalye ulaşıldığını, aramalar sonucu Şenol'un cesedinin Yunanistan'ın Mikanos adasında kıyıya vurmuş olarak bulunduğunu, müvekkillerinin bu olaydan dolayı maddi ve manevi olarak zarara uğradıklarını, olayda donatanın ve yardımcılarının kusurlu olduğunu, davalının taşıma sözleşmesini ihlal ettiğini ileri sürerek, şimdilik 4.152,98 DM maddi, 29.947 DM destek ve 50.000 DM manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, olayda gemi ve gemi personelinin hiçbir kusurunun olmadığını, olayın bir intihar olduğunu savunarak, yetki ve esas yönünden davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda, geminin denizde yolcu taşımaya elverişli olduğuna dair tüm sertifikaları bulundurduğu, eksikliği ve yetersizliğinin bulunmadığı, olayın intihar veya istem dışı denize düşme olarak nitelendirilmesi gerektiği, gemi adamlarının olayda kusurunun olmadığı, tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacılar vekilleri temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.10.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA