kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2008/12058 E., 2009/458 K.
 • LEHE OLAN HÜKÜMLERİN UYGULANMASINDA USUL

   

 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 7 ]
 • 5252 S. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ ... [ Madde 9 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 692 ]

  "İçtihat Metni"

  Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 13.12.1996 gün, 1995/10-378 Esas ve 1996/13 Karar sayılı ilamında açıklandığı üzere, çekte keşide tarihinin hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık ve yıl içerisinde var olan bir günün tarihi olması gerekmekte olup zaman ölçü birimi olan takvimde mevcut olmayan, mantığa açıkça aykırı bir tarihte düzenlendiğinin belirtilmesi durumunda çekin geçersizliğini kabul etmek gerekmekte ise de; ay ve gün yerlerinin keşide yerinde ters yazıldığının açıkça belli olduğu durumlarda çekte keşide yerinin bulunmadığını kabul etmenin aşırı şekilcilik sayılacağı ve yasal hamil yönünden hak kaybına, keşideci yönünden de aleyhe sonuç doğurmayacağı cihetle, somut olayda 28.01.2000 tarihinde bankaya ibraz edilen 03.15.2000 tarihli çekte ay ve gün hanesinin maddi yanılgı sonucu ters yazıldığının açıkça anlaşılması ve çekin TTK. nun 692. maddesinde yazılı unsurları taşıması nedeniyle tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

  Toplanan deliller karar yerinde incelenip, yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 7 ve 5349 Sayılı Kanunla değişik 5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddeleri uyarınca mahkemece 765 ve 5237 Sayılı Yasa hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların denetime imkân verecek şekilde gösterilip birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe hüküm belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulmuş ve incelenen dosyaya göre verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık müdafiinin suçun unsurlarının oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi, ONANMASINA, 04.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA