kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2008/8035 E., 2009/12507 K.
 • CMR KONVANSİYONU
 • TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Kadıköy Üçüncü Asliye Ticaret

  Mahkemesi)'nce verilen 27.03.2008 tarih ve 2007/305-2008/174 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz

  dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkili şirkete taşıma rizikolarına karşı sigortalı bulunan çamaşır makinaları için yedek parça emtiasının, davalı tarafından gerçekleştirilen Türkiye-İtalya taşıması sırasında uğradığı hasar bedelinin sigorta ettirene ödendiğini ileri sürerek, (22.547) YTL'nin temerrüt faiziyle birlikte davalıdan rücuen tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

  E... Sigorta A.Ş. vekili, davalı yanında davaya fer'i müdahale talebinde bulunmuştur.

  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, CMR Konvansiyonumun 17/2. maddesi uyarınca hasarın taşıyıcının önlenmesine (sonuçlarından kaçınmasına) olanak bulunmayan bir sebepten ileri gelmesi halinde, taşıyıcının hasardan sorumlu tutulamayacağı, dava konusu trafik kazasının davalıya ait aracın kendi şeridinde ilerlerken başka bir aracın dorsesinin savrularak çarpması sonucunda meydana geldiği ve davalı sürücüsünün hiçbir kusurunun bulunmadığı, bu durumda meydana gelen hasardan davalı taşıyıcının anılan hüküm uyarınca sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 07.12.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA