kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Hukuk Dairesi 2008/994 E., 2008/8630 K.
 • BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
 • UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK

   

 • 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 53 ]
 • 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [ Madde 299 ]
 • 5320 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ... [ Madde 8 ]
 • 1412 S. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU (MÜLGA) [ Madde 318 ]

  "İçtihat Metni"

  Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar Mehmet ... ve Ahmet ... hakkında ... Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 13.07.2007 tarihinde 2007/38 esas ve 2007/229 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar Ahmet ve Mehmet ile sanık Ahmet müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay C. Başsavcılığınca onama-bozma isteyen tebliğnamesi ile 10/01/2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  Sanık Ahmet ... müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına dair isteminin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8/1, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 318. ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 299. maddeleri uyarınca, reddine karar verilerek dosya üzerinde yapılan incelemede;

  A- Sanık Mehmet ... hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesi:

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanık Mehmet'in yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine ancak;

  TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 53/1-c madde ve bendindeki "velayet hakkından; vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğun" sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceği, altsoyu haricindekiler yönünden ise yoksunluğun hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

  Yasaya aykırı olduğundan, hükmün CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hüküm fıkrasından 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılarak yerine "Sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına" ibaresinin yazılması suretiyle, hükmün istem gibi DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

  B- Sanık Ahmet ... hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesi:

  Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre;yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

  1- Dosya içeriğine göre; 28.08.2006 tarihinde eşinin ihbarı üzerine sanığın evinin bahçesinde toprak altında gömülü vaziyette net 40,9 gram esrar ele geçirilmesi, alınan karar gereğince teknik takip altında bulunan sanık hakkında soruşturma devam ederken bu kez 22.11.2006 tarihinde görevlilerce yakalanarak yapılan üst aramasında net 2,8 gram ve evinin 150 metre yakınında toprak altında net 9866 gram esrar yakalanması karşısında; ele geçen uyuşturucu maddelerin aynı bütünün parçaları olduğu ve sanığın ticaret amacıyla bulundurduğu, bu nedenle eyleminin tek suç oluşturduğu anlaşıldığına göre; sanıkta ele geçen esrarın miktarı, önem ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak temel hapis cezasının alt sınır aşılarak belirlenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde iki ayrı suç kabul edilerek hüküm kurulması,

  2- TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 53/1-c madde ve bendindeki " velayet hakkından; vesayet ve kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan yoksunluğun" sadece kendi altsoyu yönünden koşullu salıverme tarihine kadar süreceği, altsoyu haricindekiler yönünden ise yoksunluğun hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devam edeceği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

  Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 27.05.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA