kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10. Hukuk Dairesi 2008/9637 E., 2010/310 K.
 • ÇIKMA İZNİ ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDEN KİŞİLERE TANINAN HAKLAR
 • TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİRME

   

 • 5901 S. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU [ Madde 28 ]
 • 403 S. TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU(MÜLGA) [ Madde 29 ]

  "İçtihat Metni"

  Davacı; Türk vatandaşlığından izin yoluyla 12.02.1999 tarihinde çıkan ve 17.01.2003 tarihinde vatandaşlığa alınan murisin Almanya'da geçen çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı borçlanma talebinin 3201 sayılı Kanun'a göre kabul edilmesi gerektiğinin tespitini istemiştir.

  Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hatice Kamışlık tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, 12.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi, önceki 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29. maddesindeki yasal düzenleme gereğince doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanların, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulmuş olmasına, anılan kişilerin bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edeceklerinin belirtilmesine, Türk vatandaşlığından izin yoluyla 12.02.1999 tarihinde çıkan, 30.06.2001 tarihinde vefat eden ve 17.01.2003 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlığa alınan murisin, Türk vatandaşlığına haiz olmadığı 12.02.1999 tarihinden sonraki dönemde yurt dışında geçen çalışmalarını borçlanamayacağına, Türk Vatandaşlığından izinle çıkmadan önce yurtdışında gerçekleşen ve davacıya ölüm aylığı bağlanmasına yeter sürede olan çalışma sürelerine ilişkin 19.07.2006 tarihli borçlanma talebinin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 19.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA