kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 1990/5930 E., 1990/5975 K.

GÖREV

TESCİL DAVASI

“İçtihat Metni”

T.C.
Y A R G I T A Y
Ondördüncü Hukuk Dairesi

E. 1990/5930
K. 1990/5975
T. 22.6.1990


ÖZET : 6831 sayılı Orman Kanununun, 3373 sayılı Kanunla değişik 11. maddesine
göre kadastro mahkemeleri süresinde açılan itiraz davaları için görevlidir. O
halde davaya genel mahkemece bakılması gerekir.

(6831 s. OK. m. 11)

Taraflar arasındaki taşınmaz hukukuna ilişkin davada asliye hukuk ve kadastro
mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı
yerinin belli edilmesi için gönderilen dava dosyası ve içerisindeki bütün
kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, 1948 yılında orman sınırları içine alınan ve 1979 yılında da 1744 sayılı
Kanun gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan, her iki işlemi
de davadan önce kesinleşen yer için tapuya dayanılarak tesçil isteğine
ilişkindir. Sınır dışına çıkarma işlemi bakımından bir uyuşmazlık yoktur.
Dolayısı ile 6831 sayılı Orman Kanununun 3373 sayılı Kanunla değişik 11.
maddesinin uygulama yeri de bulunmamaktadır. Bu maddeye göre, kadastro
mahkemeleri süresinde açılan itiraz davaları için görevlidir. O halde davaya
genel mahkemece bakılmalıdır.

S o n u ç : Yukarıda belirtilen nedenlerle HUMK.nun 25. maddesi gereğince
asliye hukuk mahkemesinin merci tayinine, 22.6.1990 gününde oybirliği ile
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA