kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

12. Hukuk Dairesi 1989/12407 E., 1990/989 K.

İNKAR TAZMİNATI

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
Onikinci Hukuk Dairesi

E. 1989/12407
K. 1990/989
T. 12.2.1990

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından
istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 27.11.1989
tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Tazminatın, itiraz edilen kısım üzerinden hüküm altına alınması gerekirken
İİK.nun 147. maddesi yoluyla uygulanması gerekli 68. maddenin son fıkrası
nazara alınmadan asıl alacak üzerinden hüküm altına alınması isabetsiz,
temyiz itirazları yerinde görüldüğünden merci kararının İİK.nun 366. ve
HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.2.1990 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA