kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2002/4997 E., 2002/5088 K.

TEMYİZ SÜRESİ

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2002/4997 2002/5088YARGITAY KARARI


MAHKEMESİ : İzmir Asliye 2. Ticaret Mahkemesi

TARİHİ : 28.02.2002

NO’SU : 2002/97-2002/117
Taraflar arasındaki davadan dolayı İzmir Asliye 2. Ticaret Mahkemesince verilen 28.02.2002 gün ve 2002/97-2002/117 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
Mahkeme kararı hükmü temyiz eden davalı kooperatif vekiline 08.04.2002 tarihinde tebliğ edildiği halde davalı vekili kararı HUMK.nun 432/1. maddesinde öngörülen 15 günlük yasal temyiz süresinin dolmasından sonra 25.04.2002 tarihinde temyiz ettiği anlaşıldığından HUMK’nun 432/4. maddesi uyarınca temyiz dilekçesinin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı kooperatif vekilinin temyiz isteminin HUMK.nun 432/4. maddesi uyarınca REDDİNE, 4.960.000 lira temyiz ilam harcından peşin harcın mahsubu ile temyiz edenden alınmasına, 23.05.2002 tarihinde karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA