kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 2002/4070 E., 2002/6702 K.

KAT MÜLKİYETİ YASASINDA GÖREVLİ MAHKEME

İçtihat Metni

T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

E.2002/4070
K.2002/6702


Dava, depremde orta hasarlı duruma gelen binanın onarım ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle yapılan harcamalardan davalının payına düşen kısmının ödenmemesi nedeniyle aleyhinde yapılan takibe vaki itirazının iptali istemine ilişkin olup, Kat Mülkiyeti Yasasından kaynaklanmaktadır.
Kat Mülkiyeti Yasasının Ek 1. maddesi hükmüne göre bu yasadan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ilişkin davaların değerine bakılmaksızın taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir. Yasanın bu emredici kuralı karşısında bu tür davalarda H.U.M.K.nun 7.nci maddesinin uygulanma olanağı da bulunmamaktadır.
Bu durumda Asliye Hukuk mahkemesinde açılan davada sulh hukuk mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinin düşünülmemiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmak- sızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA