kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

14. Hukuk Dairesi 2002/4063 E., 2002/5549 K.

HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
14.Hukuk Dairesi
E:2002/4063
K:2002/5549
T:17.9.2002
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ

(492 S. Harçlar Kanunu m. 15)
(1136 s. Avukatlık Kanunu m. 169)

1-Dosya kapsamına, yapılan yargılamaya ve toplanan kanıtlara göre davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Satış vaadi sözleşmesine dayalı ferağa icbar suretiyle tescil davalarında dava değeri; tarafların serbest iradeleri ile sözleşmede kararlaştırmış oldukları değerdir. Bu bakımdan harç ve vekalet ücretinin sözleşmede kararlaştırılan bu değere göre hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken keşifte belirlenen değer üzerinden harç ve vekalet ücreti tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda ikinci bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 17.9.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA