kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 2002/3992 E., 2002/9405 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI

İçtihat MetniMahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Alınan raporlar yasa hükümlerine uygundur. Taşınmaz malın arsa niteliğinde kabulü doğrudur.
Kamulaştırılan taşınmaz mal ile emsalin üstün ve eksik yönleri belirlenip, kıyaslaması yapılarak taşınmaz mala değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik yoktur. Ancak;
Kamılaştırma bedelinin artırılması davalarının kamulaştırma kanunun 14. maddesinde belirtilen 30 günlük hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekir. Bu süre ıslah suretiyle müddeabihin artırılması durumunda da uygulanır. Diğer taraftan belirtilen süre kanun düzenine ilişkin olup, mahkemece reesen göz önünde bulundurulması gerekir. Müddeabihi artıran ıslah dilekçesi 30 günlük hak düşürücü sürenin geçmesinden sonra verilmiştir. Bu itibarla dava dilekçesindeki istemle bağlı kalınmak suretiyle hüküm kurmak gerekirken fazlaya hükmedilmesi ,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428. maddesi geregince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 29.04.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA