kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

5. Hukuk Dairesi 2002/3989 E., 2002/8924 K.

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESBİTİ

İçtihat Metni

 

Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

05.05.2001 tarihide yürürlüğe giren 4650 sayılı yasanın geçici 1. maddesinde ‘ bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihde kamulaştırma kararı alınmış ancak henüz tebliğata çıkarılmamış kamulaştırmalarda bu kanun hükümleri, diğerlerinde önceki hükümler uygulanır. ‘ hükmü yer almaktadir. Olayda; yasanın yürürlülük tarihinden önce kıymet takdiri yapılmış ve kamulaştırma kararı alınmıştır. Davacı paydaşa kamulaştırma işlemi tebliğe çıkarılmamıştır. Dairemizce, birlikte incelenen dosyalarda, kamulaştırmaya konu taşınmazın bir çok paydaşı olduğu, bazı paydaşlara 4650 sayılı yasanın yürürlüğünden önce tebliğatlar yapıldığı açılan bedel artımı davalarının karara çıkıp kesinleştiği gözlenmiştir. Bu sebeple olayda 2942 sayılı yasa hükümlerinin uygulanması gerekir. İşin esasına girilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı düşüncelerle davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle H.U.M.K ‘nun 428. maddesi gereğgince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 15.04.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA