kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/1620 E., 1997/3267 K.

AYRI YAŞAMA HAKKI

BOŞANMA

TERK

TERKTE HAKLILIK

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I
97/1620 97/3267
25.3.1997

Özet:Eşin diğerini terkte haklılığı sürekli ayrı yaşama hakkı vermez.
O olayın etkisi makul süre sonra geçer.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki
istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden tebligata rağmen
gelmedi. Karşı taraftan F. A. bizzat geldi. Gelenin konuşması
dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya
bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.
Terke dayalı boşanma davasında davanın reddi için terk eden eşin
müşterek haneyi terkte haklı olması yeterli değildir. Terkte haklılık terk
eden eşe sürekli ayrı kalma hakkı vermez. O olayın etkisi makul süre sonra
geçer. Şu halde kendisine ihtar gönderilen eşin dönmemekte de haklı olması
gerekir. Davacının iyi niyetli olmadığı boşanmayı sağlamak için davalıyı
davet ettiği de davalı tarafından ispatlanamamıştır. Medeni Kanunun 132.
maddesindeki koşullara uyularak dava açılmıştır. Davanın reddi usul ve yasaya
aykırıdır.
S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan hükmün davacı
yararına BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine
oybirliğiyle karar verildi. 25.03.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA