kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/1617 E., 1997/2607 K.

AKIL HASTALIĞI

BOŞANMA

MUTLAK BUTLAN

NAFAKA

TEDBİR NAFAKASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi
Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I
97/1617 97/2607
10.3.1997

Özet:Geliri olmayan ve akıl hastası olan koca tedbir nafakası ile
sorumlu olmaz.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
1-Evlenme mutlak bir butlan ile malul olsa bile hakimin kararına kadar
sahih bir evlenmenin hükümlerine haizdir. (MK. md. 124/2) O halde mahkemece
yapılacak iş butlanla ilgili ihbar sonucu dava açılmış ise neticesini
beklemek açılmamış ise delilleri sorup toplamak sonucuna göre bir karar
vermekten ibarettir.
Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı
gerektirmiştir.
2-Davacı akıl hastası olup geliri bulunmamaktadır. Herhangi bir mal
varlığı olmadığı da toplanan delillerle belirlenmiştir. Buna rağmen tedbir
nafakasına hükmolunması da bozma nedenidir.
S O N U Ç : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 10.3.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA