kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1997/1322 E., 1997/2575 K.

BOŞANMA

TERK

YOL GİDERİ

 

İçtihat Metni

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :

Esas Karar Y A R G I T A Y İ L A M I

97/1322 97/2575

7.3.1997

 

Özet:Yol parası konutta teslim edilmek üzere gönderilmemiş olmasına

rağmen bu davalı tarafından alınmış ise Medeni Kanunun 132. maddesi uyarınca

gönderilen ihtar sonuç doğurur.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacının davalıyı evden attığı sabit olmadığı gibi bu durum sabit

olsa da davalıya devamlı ayrı yaşamak ve ihtara rağmen dönmemek hakkını

vermez.

Davalıya gönderilen paranın konutta teslim edilmek üzere göderilmesi

halinde kanundan kaynaklanan borç ifa edilmiş sayılır. Ancak; davalıya

gönderilen para konutta ödemeli gönderilmiş olmamakla birlikte davalı bunu

almışsa o tarihten itibaren de Medeni Kanunun 132. maddesindeki süreler işler

ve ihtar geçerlidir. Davalının bu parayı alıp almadığı belirlenmemiştir.

Mahkemece yapılacak iş paranın davalı tarafından alınıp alınmadığı,

alındı ise tarihinin ne olduğu belirlenmek sonucuna göre karar vermekten

ibarettir. Bu yön gözönünde tutulmayıp merciinden sorulmadan eksik tahkikatla

yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ :Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz

peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7.3.1997

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA