kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

10. Hukuk Dairesi 2002/3843 E., 2002/4204 K.

TÜZEL KİŞİLİĞİN ŞUBESİNİN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİ

YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ

YETKİ İTİRAZI

YETKİLİ MAHKEME

İçtihat Metni


T.C.
YARGITAY
10.Hukuk Dairesi

E.2002/3843
K.2002/4204
T.14.05.2002


Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, 20.03.1985 tarihinden itibaren emekliliğe hakkazandığının tespitini istemiştir.
Mahkeme,ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalılardan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Dava hukuki yönden ve nitelikçe Bağ-Kur’luluk statüsünün elde edilmesine ilişkindir.Bu nedenle dava da yasal ve hukuki hasım Bağ-Kur Genel Müdürlüğüdür.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 9 ve 17.maddeleri davalı Bağ-Kur gibi tüzel kişiler aleyhine açılacak davaların tüzel kişinin şubesinin bulunduğu yerde dahi açılmasına olanak vermektedir.Bu davada ise davanın açıldığı yerde Bağ-Kur’un şubesi bulunmadığı gibi davada Bağ-Kur dışında gösterilen diğer davalılar gerçek anlamda hasım olmadıkları için haklarında gereksiz yere dava açılmıştır.Bu durumda diğer davalının davanın açıldığı “Kırıkhan” ilçesinde şubesinin veya adresinin bulunması sonucu değiştirmez.Davalı Bağ-Kur’un süresinde yetki itirazında bulunduğu da dikkate alınarak davanın “yetki” yönünden reddi gerekirken işin esasına girilip karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,14.05.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA