kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2002/3752 E., 2002/4473 K.

KISITLILIK HALİ

VESAYET

VESAYETİN KALDIRILMASI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.HUKUK DAİRESİ


E. 2002/3752
K. 2002/4473
T. 29.03.2002

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Vesayet ilişkin kararlar kamu düzeni ile ilgilidir. 4722 sayılı Yasanın 2. maddesi uyarınca derdest olan davalara 4721 sayılı Medeni Kanun hükümlerinin uygulanması gerekir.
Özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkumiyet sebebine dayanan kısıtlılık halinin, kişinin hapis halinin sona ermesiyle, yeni cezasını çekmek veya şartlı salıverme yolu ile cezaevinden çıkmasıyla birlikte kendiliğinden ortadan kalkar. (MK.m.471)
Mahcurun Aralık-2000’de cezaevinden tahliye edildiği ileri sürülmüştür. Bu yönün Cumhuriyet Savcılığından araştırılması, cezaevinden çıktığı tarihin belirlenmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Bu husus üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 29.03.2002 (Cuma)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA