kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 2002/3701 E., 2002/3754 K.

İCRA TAKİPLERİNDE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLEMEMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
17.HUKUK DAİRESİ
E:2002/3701
K:2002/3754
T:15.5.2002
Mal beyanında bulunmamaktan sanık Halil İbrahim’in yapılan yargılaması sonunda; Şikayet hakkının düşürülmesine dair ANKARA 2 İcra Ceza Mahkemesinden verilen 20.9.2001 gün ve 2001/383 esas 2894 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.4.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:
Ödeme emrinin tebliğ edilememesi nedeniyle suçun oluşmadığının anlaşılması karşısında sanığın beraati yerine yazılı biçimde şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırı görüldüğünden hükmün CMUK.nun 321.maddesi gereğince istem gibi BOZULMASINA, ancak aykırılığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK’nun 322.maddesine göre sanığın beraatine 15.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA