kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 2002/3927 E., 2002/4519 K.

TENKİS

VASİYETNAMENİN AÇILMASI

ZAMANAŞIMI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

E. 2002/3927
K. 2002/4519
T. 01.04.2002

Y A R G I T A Y İ L A M I


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Vasiyetname ile yapılan teberrunun tenkisi için dava açılmış mahkeme ise zamanaşıma sebebiyle davayı red etmiştir. Vasiyetname açılıp ilgililere tebliğ edilmeden Türk Kanunu Medenisinin 513. maddesinde gösterilen 1 yıllık zamanaşımı süresinin başlamıyacağı nazara alınmadan davanın reddi doğru değildir.

SONUÇ:Temyize konu kararın belirtilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 01.04.2002 (Pzt

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA