kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/11691 E., 1997/589 K.

PROJEYE AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/11691 1997/589

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde eski hale getirme istenilmiştir. Mahkemece davanın
kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, projeye aykırı olarak ana gayri menkulde yapılan tadilatın eski
hale getirilmesine ilişkindir. Dava açıldığında davacı, ana gayri menkulde
bağımsız bölüm maliki ise de yargılama sırasında bağımsız bölümü başkasına
satmış olup, davacı vekili avukat, yeni malikin de vekaletini alacağını bu
sebeple davaya kaldığı yerden devam edilmesini istemiş, ancak, böyle bir
vekelatname dosya içerisine konulmadan ve artık ana gayri menkulle herhangi
bir ilişkisi de bulunmayan eski malik yararına hüküm tesisi doğru
görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun
428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde
temyiz edene iadesine, 30.1.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA