kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/11529 E., 1996/12280 K.

MİRAS

MİRASIN REDDİ

RED

REDDİN TESCİLİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/11529 96/12280

Y A R G I T A Y İ L A M I

25.11.1996

Özet:Mirasın reddine ilişkin hak mutlaktır. Sulh Hakimi red edenin
mirasçı olduğunu reddin süresinde olduğunu anlarsa reddi tescil eder.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Mirasın reddine ilişkin hak mutlaktır. (MK. md. 545/1) Sulh Hukuk
Mahkemesinin görevi mirası red edenin mirasçılık sıfatı bulunup
bulunmadığının ve mirası reddin süresinde olup olmadığının tesbitinden
şartlar oluşmuş ise reddi tescilden ibarettir. (MK. md. 549)
Mirasçılar Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1995/711 esas sayılı
dosyasında mirası kayıtsız şartsız reddetmişlerse süresinde red iradesini
yazılı ve sözlü olarak açılamışlardır. İbraz edilen belgelerden mirası red
edenlerin mirasçı oldukları da anlaşılmaktadır.
Reddin tescili gerekirken (MK. md. 549/2) yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir.
S O N U Ç : Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin
harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 25.11.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA