kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/11467 E., 1996/12470 K.

ADLİ TATİL

İŞTİRAK NAFAKASI

NAFAKA

SÜRE

TEDBİR NAFAKASI

TEMYİZ

USUL

YOKSULLUK NAFAKASI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
2.Hukuk Dairesi

Sayı :
Esas Karar
96/11467 96/12470

Y A R G I T A Y İ L A M I

2.12.1996

Özet:Boşanmanın feri niteliğindeki nafakaya ilişkin kararlar için
temyiz süresinin davanın boşanma bölümünün daha önce kesinleştiğinden söz
edilerek adli tatilde işlediği söylenemez.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm velayet ve nafaka yönleri temyiz edilmekle, evrak
okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Nafaka ve velayet müstakil bir davaya dayanmakta olmayıp boşanmanın
feri niteliğindedir. Davanın boşanma bölümünün önceki karar sonunda
kesinleşmiş olması davanın bu niteliğini değiştirmez. Şu halde adli tatilde
süreler işlemeyeceğinden (HUMK 176) temyizin süresinde bulunduğuna karar
verildikten sonra esasının incelenmesine geçildi.
Vekille takip edilen davalarda tebligat da vekile yapılır. (7201 S.K.
madde 11) Davalının vekili bulunduğu halde bozmadan sonra vekile duruşma günü
bildirilmeden davalı asile tebligat yapılarak yargılamaya devam olunup hüküm
kurulması doğru değildir.
SONUÇ :Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma
sebebine göre sair yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz
peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2.12.1996

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA